Functie Bestuursleden Telefoon
Voorzitter Leo Pelckmans 03 294 03 76
Ondervoorzitter Wilfried Verstraete 0475 492 516
Secretaris Marc Wiesè 03 240 70 15 (werk)
Penningmeester Hugo Petre 03 325 07 97

Onze wandelclub werd in 1984 opgericht als een onderdeel van de Koninklijke Bell Telephone Personeelsclub.
Onze club staat open voor iedereen die op een niet competitieve manier de wandelsport wil beoefenen.
Vanaf 4 juni 2012 zijn we een onafhankelijke vzw