ALGEMENE VERGADERING 2019

AGENDA

1. Welkom
2. Aanstelling van een kiesbureel
3. Overzicht activiteiten van het voorbije jaar
4. Geplande activiteiten voor 2019
5. Voorstelling jaarrekening 2018
6. Vraag tot goedkeuring
7. Voorstelling begroting 2019
8. Vraag tot goedkeuring
9. Voorstel lidgeld 2020 naar 12,5 euro
10. Bestuurswijziging en vraag naar nieuwe bestuurders
11. Toelichting van de wijzigingen in de vzw wetgeving
12. Pauze
13. Resultaten van de verschillende stemmingen
14. Varia

Met vriendelijke groet
Leo Pelckmans
Bell Wandelclub vzw